سلام.......... .............................................................                       نه می توانستم             گرده ی مرموز ماه باشم           تا بپاشم بر پروانگی ی اندامت                        نه         ماده شيری که تورا ... ادامه مطلب
/ 274 نظر / 213 بازدید
سلام                                                 با دشتها چيز شگرفی نبود                                       اگر پرنده ای که تو هستی                                         هشت پرستو نمی شد                                           در مجال بال پرانهايش                                  ... ادامه مطلب
/ 38 نظر / 197 بازدید
خرداد 85
1 پست
اسفند 84
2 پست
بهمن 84
1 پست