چهارم شخص مفرد
 

سلام .

 به زودی با سبدی از بوی سکنگور و نسترن باز می گردم ...


?جواد گنجعلي  | در پنجشنبه ٦ بهمن ،۱۳۸٤ |   | پيام هاي ديگران ()